Z letom 2014 je prišlo do novih uvedb in sprememb zakona o cepljenju psov proti steklini.

7. marca 2013 so poslanci sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-C). V veljavo stopi 2. aprila 2013.

24. aprila 2013 je Državni zbor potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o zaščiti živali:
Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZiv-UPB3)

Napovedana sprememba pravilnika o cepljenju proti steklini

20. avgusta 2013 je v prostorih Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) potekalo srečanje med vodstvom Kinološke zveze Slovenije (KZS) in ministrom mag. Dejanom Židanom. Srečanje je bilo sicer zaprto za javnost. Na portalu ministrstva so pred srečanjem objavili, da bo tema razgovora sodelovanje zveze pri projektih, ki vključujejo kinologijo.

Minister za kmetijstvo, mag. Dejan Židan, je isti dan na svojem facebook profilu objavil sledeče: “Na današnjem srečanju s predstavniki Kinološke zveze Slovenije smo predstavili novo odločitev. Na podlagi strokovnega mnenja in tudi pobud nevladnih organizacij spreminjamo pravilnik o vakcinaciji psov proti steklini. Nov sistem bo predvidoma veljal od 1.1.2014 naprej. Obvezna bo vakcinacija v mladosti psa (dve ali tri vakcinacije), potem pa v skladu z navodili proizvajalca.”

Kinološka zveza Slovenije pa 21. 8. 2013 na svoji spletni strani pravi: “Osnovni namen srečanja je bilo okrepiti spoznanje o smiselnosti podelitve javnega pooblastila KZS za celovito področje posedovanja in vzreje psov. Kinologi se namreč strinjamo, da bi nas morali odločevalci na ravni države bolj aktivno vključevati v sprejemanje odločitev, ki se neposredno dotikajo vseh lastnikov psov.”

Pozdravljamo odločitev glede sprememb pravilnika o vakcinaciji proti steklini, glede podelitve javnega pooblastila KZS za celovito področje posedovanja in vzreje psov pa smo za izjavo zaprosili MKO in dobili z Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sledeč odgovor:

“Kinološka zveza je na sestanku predstavila svoj predlog ‘Za boljše sobivanje človeka in psa’. K ministrovi izjavi pa nimamo kaj dodati.

Glede dodelitve javnega pooblastila pa podajamo naslednje pojasnilo:
Za dodelitev javnega pooblastila “za celovito področje posedovanja in vzreje psov” ne obstaja pravna podlaga.

Zakon o zaščiti živali govori o zaščiti hišnih živali in zaščiti zapuščenih živali, kar poleg psov vključuje tudi druge živalske vrste. V zadnjem času npr. večji problem predstavljajo potepuške mačke kot zapuščeni psi.

Pristojnost za nadzor nad izvajanjem določb zakona na področju zaščite teh dveh kategorij živali ima Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, poleg nje pa tudi policija in občinska redarstva.

Sistem ravnanja z omenjenimi živalmi deluje in zato ni potrebe po korenitih spremembah, kakršno bi bilo prenos nekaterih pristojnosti za izvajanje upravnih nalog na nevladno organizacijo.

Dodaten zaplet predstavlja vpogled v Centralni register psov, ki vsebuje osebne podatke lastnikov živali in mora biti ustrezno varovan. Dodelitev vpogleda v takšen register nevladni organizaciji predstavlja velik izziv za zaščito osebnih podatkov.

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin”

Jana Pahovnik
21. in 22. avgust 2013

Cepljenje proti steklini – spremenjena pravila

29. novembra 2013 je bil v Uradnem listu objavljen nov Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline, ki prinaša tiste spremembe, ki jih je avgusta letos v medijih napovedal minister za kmetijstvo in okolje. Navedenega pravilnika se lahko lastniki psov razveselimo, saj uvaja obvezna letna cepljenja samo za prva tri leta, potem pa v skladu z navodili proizvajalca.

Lastniki psov moramo psa prvič cepiti proti steklini (primarno cepljenje) v starosti od 12 do 16 tednov. Najpozneje ob prvem cepljenju morajo biti psi označeni in vpisani v centralni register psov v CIS VET (v nadaljnjem besedilu: register psov). Če lastnik psa s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji opravi cepljenje iz tega pravilnika v drugi državi, mora najpozneje v 30 dneh od opravljenega cepljenja veterinarski organizaciji predložiti dokazilo o opravljenem cepljenju, ki ga veterinarska organizacija vnese v register psov.

Drugo in tretje cepljenje psov je treba opraviti v razmakih do 12 mesecev od predhodnega cepljenja, vendar dve zaporedni cepljenji ne smeta biti opravljeni v istem koledarskem letu. Za tretje cepljenje se uporabijo cepiva, ki zagotavljajo imunost več kot eno leto. Vsa nadaljnja cepljenja se opravijo v skladu z navodili proizvajalca cepiva.

Če se drugo, tretje ali nadaljnja cepljenja ne izvajajo v rokih iz prejšnjega odstavka, se cepljenje po prekinitvi šteje kot prvo cepljenje.

Ker je nekje treba začeti, predvideva pravilnik v prehodnih določbah, da morajo biti v letu 2014 cepljeni vsi psi, kar se šteje kot:
– drugo cepljenje, če je iz spremljajoče dokumentacije ali uradnih evidenc razvidno, da je bil pes cepljen v letu 2013; ali
– tretje cepljenje, če je iz spremljajoče dokumentacije ali uradnih evidenc razvidno, da je bil pes cepljen v letih 2012 in 2013.

VURS je izdal knjižico, kjer si lahko preberete VSE O ODGOVORNEM LASTNIŠTVU PSA

Potovanje znotraj EU – psi, mačke in beli dihurji

S 1. julijem 2013 je Hrvaška postala polnopravna članica Evropske unije. To posledično pomeni, da na meji med Hrvaško in Slovenijo ni več pregledov hišnih živali s strani pristojnih organov.

Z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo sedaj za potovanje s hišnimi živalmi med Slovenijo in Hrvaško v skladu z Uredbo (ES) št. 998/2003 veljajo pravila za nekomercialne premike znotraj Evropske unije.

Nekomercialni premiki so premiki živali, kot so določeni z Uredbo 998/2003 in predpisi, ki urejajo premike in uvoz kopitarjev z vsemi spremembami ter premiki živali na ozemlju RS, pri katerih ni neposrednega komercialnega učinka (npr. sezonska paša, sodelovanje na kulturni oziroma športni prireditvi, počitnice in izleti z živalmi, selitev lastnika skupaj z živalmi).