VETERINARSKA AMBULANTA in STORITVE

Največjo pozornost namenjamo strokovni ravni zaposlenih. Nenehno izobraževanje in širjenje znanja sta naši stalnici, saj le tako lahko ponudimo pacientom celostno obravnavo. Prizadevamo si za mirno, prijazno delovno vzdušje, medsebojno vzpodbujanje in zaupanje, brezpogojno izmenjevanje znanja, izkušenj in idej.