PROŠNJA ZA LASTNIKE PSOV

Sva študenta 6. letnika Veterinarske fakultete Jernej Kmetec in Lea Vodopivec, ki pod mentorstvom doc. dr. Vladimire Erjavec, dr. vet. med. in somentorstvom doc. dr. Tanje Plavec, dr. vet. med. s Klinike za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete, opravljava Prešernovo nalogo o zapletih po kirurškem posegu kastracije psov in sterilizacije psic ter prednosti in slabosti obeh posegov s poudarkom na incidenci tumorjev mlečne žleze pri steriliziranih psicah.
Ker za namene takšne raziskave potrebujeva veliko število podatkov, naprošava lastnike psov, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite anketo. Z dobljenimi rezultati bi lahko pripomogli k boljšemu razumevanju prednosti in slabosti obeh posegov.
Prosiva za objavo naše ankete na vaši strani.
Povezava do ankete

Hvala za Vaše odgovore.
S spoštovanjem,

Jernej Kmetec in Lea Vodopivec

Več o sterilizaciji si preberite na povezavi.