Kljub dobrim lastnikom in ljudem, ki imajo radi živali se po ulicah in vaseh še vedno potika ogromno brezdomnih nebogljenih psov in muc.