NAŠE USLUGE

Veliku pažnju posvećujemo profesionalnoj razini naših zaposlenika. Naši veterinari se stalno obrazuju i redovito pohađaju seminare kod nas i inozemstvu, a time nam i donose nove spoznaje u području veterinarstva. Svaki veterinar je specijaliziran u svom području. Među veterinarima imamo doktora i dva magistra znanosti, diplomiranog ECVO (European College Veterinarski Ophtalmology) i stručnjake ESAVS (Europska škola za napredne studije veterine). Sa svojim znanjem i iskustvom veterinari aktivno sudjeluju na domaćim i inozemnim stručnim specializacijama. Profesionalni kriteriji doprinijeli su uspostavi klinike kao referenčne klinike u tim područjima, tako da su mnoge kolege iz drugih dijelova Slovenije i inozemstva referirali svoje pacijente za nas. Također organiziramo i stručna edukativna predavanja u kojima naši veterinarski kirurgi predstavljaju određene predeterminirane profesionalne probleme u svom području specijalizacije.


Ispričavamo se da neke od tema na našim stranicama nisu prevedene na hrvatski.