PROSTORI KLINIKE

Delo opravljamo v 4 ambulantah, centralnem kliničnem prostoru, dveh operacijskih sobah, prostoru za rentgen in v pomožnih prostorih (prostor za sterilizacijo, klinični laboratorij, hospital za paciente). Na kliniki se nahaja tudi salon za male živali ter prostor, kjer se odvijajo predavanja.