VETERINARSKA AMBULANTA in STORITVE

Največjo pozornost namenjamo strokovni ravni zaposlenih. Nenehno izobraževanje in širjenje znanja sta naši stalnici, saj le tako lahko ponudimo pacientom celostno obravnavo. Vsak veterinar je specializiran za svoje področje. Prizadevamo si za mirno, prijazno delovno vzdušje, medsebojno vzpodbujanje in zaupanje, brezpogojno izmenjevanje znanja, izkušenj in idej. S svojim znanjem in izkušnjami aktivno sodelujemo na domačih in tujih strokovnih srečanjih. Veterinarska ambulanta ima sodobno tehnično opremljenost. Visoki strokovni kriteriji, ki jih izpolnjujemo, so prispevali k potrditvi klinike, Prva-K je referenčna klinika za male živali za omenjene veterinarske storitve in specialnosti.