IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV STRANK DRUŽBE PRVA-K KLINIKA ZA MALE ŽIVALI D.O.O.

V družbi Prva-K d.o.o., matična številka 5747732000, z naslovom Gorkičeva 6, Ljubljana, obravnavamo varstvo vaših osebnih podatkov resno in odgovorno. Z vsemi pridobljenimi podatki ravnamo skladno z namenom in uredbo GDPR. S tem dokumentom vas želimo seznaniti s kakšnim namenom hranimo vaše osebne podatke.

Na podlagi vaše privolitve  hranimo vaše ime in priimek / in naslov prebivališča/ in elektronski naslov/ in telefonsko številko.

Podatke hranimo z namenom, da vas obveščamo
a) o cepljenjih vašega ljubljenca proti steklini in kužnim boleznim
b) enkrat mesečno seznanimo z aktualno vsebino mesečnika in morebitnih dogodkih na kliniki

Prijava na obvestila je prostovoljna in brezplačna.

Vaših podatkov ne obdelujemo za segmentirano trženje ali za izvajanje statističnih analiz.

Za točnost vnešenih podatkov, iz strani uporabnikov, ne odgovarjamo!

Vaših osebnih podatkov ne tržimo in jih ne posredujemo tretjim osebam, uporabljamo jih izključno za obveščanje preko elektronskih novic (novosti, dogodki, novice…) in ohranjevanja stika s strankami. Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter jih v nobenem primeru ne iznašamo v druge države.

Vsi omenjeni podatki, se na strežniku Prva-K Klinike za male živali shranjujejo trajno, dostop do njih ima izključno Prva-K Klinika za male živali. V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

Kadarkoli lahko zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov, popravek ali izbris.  Vašo zahtevo nam lahko pošljete na elektronski naslov  klinika@prva-klinika.si ali z dopisom na naslov PRVA-K klinika za male živali d.o.o., Gorkičeva 6, Ljubljana

Vašo zahtevo bomo izvršili najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve.

Če menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo lahko vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu na elektronski naslov gp.ip@ip-rs.si oz. z dopisom na naslov  Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana,

PRVA- K klinika za male živali d.o.o.

maj, 2018