IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV STRANK DRUŽBE PRVA-K KLINIKA ZA MALE ŽIVALI D.O.O.

V družbi Prva-K d.o.o., matična številka 5747732000, z naslovom Gorkičeva 6, Ljubljana, obravnavamo varstvo vaših osebnih podatkov resno in odgovorno. S tem dokumentom vas želimo seznaniti s kakšnim namenom hranimo vaše osebne podatke.

  1.  Katere osebne podatke hranimo in za kakšen namen?

Na podlagi vaše privolitve  hranimo vaše ime in priimek / in naslov prebivališča/ in elektronski naslov/ in telefonsko številko.

Podatke hranimo z namenom, da vas obveščamo a) o cepljenjih vašega ljubljenca proti steklini in kužnim boleznim b) enkrat mesečno seznanimo z aktualno vsebino mesečnika in morebitnih dogodkih na kliniki

Prijava na obvestila je prostovoljna in brezplačna.

Vaših podatkov ne obdelujemo za segmentirano trženje ali za izvajanje statističnih analiz.

  1.  Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Vaše osebne podatke bomo hranili dokler traja naše medsebojno sodelovanje t.p. dokler se ne odjavite od prejemanja sporočil.

  1. Ali bomo vaše osebne podatke razkrili tretjim osebam ali jih prenesli izven EU?

Ne.

  1.  Kakšne so vaše pravice glede obdelave osebnih podatkov?

Kadarkoli lahko zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov, popravek ali izbris.  Vašo zahtevo nam lahko pošljete na elektronski naslov  klinika@prva-klinika.si ali z dopisom na naslov PRVA-K klinika za male živali d.o.o., Gorkičeva 6, Ljubljana

Vašo zahtevo bomo izvršili v enem mesecu po prejemu zahteve.

Če menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo lahko vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu na elektronski naslov gp.ip@ip-rs.si oz. z dopisom na naslov  Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana,

                                                                                              PRVA- K klinika za male živali d.o.o.

maj, 2018