Indikacije:

  • izliv v prsni koš različne etiologije
  • hilotorax – iskanje vzroka okluzije ductusa thoracicusa
  • sum na neoplazije v prsni votlini (pljuča, mediastinum, plevra)
  • sum na perikarditis
  • mediastinalna limfadenopatija – odvzem vzorcev
  • spontani pnevmotorax – iskanje vzroka
  • odstranitev tujkov

Pregled notranjosti prsne votline

Torakoskopija je minimalno invazivna metoda vizualizacije notranjosti prsnega koša, ki omogoča pregled torakalnih struktur – plevre, površine pljuč, osrčnika, mediastinuma itd. Omogoča tudi odvzem bioptov vseh omenjenih struktur, odvzem vzorcev morebitne tekočine v prsnem košu in vizualizacije mas/sprememb, če so prisotne. Odvzeti vzorci se lahko odpošljejo naprej na patohistološke, citopatološke in mikrobiološke preiskave.