Naše storitve

Zvesti smo pristopom, s katerimi pacientom omogočimo čimprejšnjo postavitev diagnoze, takojšnje zdravljenje ter vrnitev v domače okolje.
Strokovnost in empatičnost sta stalnici dela veterinarjev in ostalega osebja, ki se posvečamo pacientom od začetnega pregleda, vzpostavitve zdravljenja pa vse do pooperativne obravnave.